Rapporter

Protokoll årsmöte - NÄFS 2015
Protokoll årsmöte - NÄFS 2013
Protokoll årsmöte - NÄFS 2012
Protokoll årsmöte - NÄFS 2011
Anteckningar Årsmöte - NÄFS 2010
Nya kurser i Litteraturförmedling vid Lunds universitet
Avslutningsprogram för SVAR den 17.2 2010
Anteckningar Årsmöte - NÄFS 2009
SAV-träff på Källan i Västerbotten
Skönlitterärt arbete i Västerbottens län (SAV)Länkar

Regionbiblioteket Stockholm
Regionbiblioteket Kultur i Väst